Contacto

Roger de Flor 276, Barcelona

Tel. 650 811 492

info@a-tic.org

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

Materiales

Materials

El repte

On gastem l'energia que consumim?

El repte

Al projecte À-tic volem trobar els materials que ens permetin disposar d’un habitatge sostenible, establint els seus avantatges i els seus límits, siguin ecològics, econòmics o tècnics.

La nostra filosofia

Per disposar d’un habitatge sostenible, a projecte À-tic considerem i seleccionem els materials que ens permeten complir amb la filosofia de les 4R:

1. Reduïm! El nostre consum, perquè el més ecològic és sempre el que no posem/ comprem.

2. Reutilitzem! Donem un segon ús als productes, utilitzant plataformes online que els allarguen la vida útil. 

 

3. Reciclem! Tot i que reciclar té energia incorporada i per tant, no és la primera opció! 

I quan ja no ens queda cap altre opció, adquirim materials, això si:

 

4. Materials Renovables i Locals. Renovables perquè tenen un baix nivell de processat industrial i la majoria de l’energia associada a la seva producció prové del sol, per la qual cosa el consum d’energies no-renovables i les emissions associades es redueixen considerablement. I locals perquè minimitzem el transport de matèries primes i productes, i promovem l’ús de recursos disponibles en àmbits locals.  

Estat actual

En un habitatge convencional, acostumem a trobar materials que afecten la nostra per una banda, i tenen un alt impacte ambiental per l’altre.

 

1m² d’obra construïda té un impacte valorat en 150 litres de benzina, 1600 kWh d’energia, 500 kg d’emissions de CO2

Solucions

 

Per facilitar la tria de materials, s’han establert uns criteris de selecció dels materials. Aquests prioritzen el producte més ecològic i local possible, d’acord amb la nostra filosofia*, a més de saludable i econòmicament viable.

 • M1- Residus locals reutilitzables. Ex: portes reutilitzades, paviments hidràulics, taulons fusta (moble pica)

        

 • M2- Productes ecològics locals. Ex: pedra de Sant Vicenç

 

 • M3- Productes ecològics no locals. Ex: fusta FSC d’Astúries, argiles naturals sense additius i sorres seleccionades de Terol.

 

 • M4-  Productes reciclats o optimitzats (locals o no). Ex: porcelànic amb un 75% de reciclat.

 • Aïllaments

 • Suro natural: aïllament de sostres i parets de façana. És un material orgànic, natural, renovable, biodegradable i 100% reciclable. És un bon aïllant acústic per la seva alta densitat 105 kg/m³, però prou lleuger per carregar-lo. S’obté de l’escorça de l’alzina surera i en l’extracció l’arbre no pateix cap dany, ni es deteriora ni es tala.- M2

 • ​Panells de fibres de fusta: aïllament col·locat on anem més justos d’espai, ja que són planxes de 2cm de gruix. – M3

 • Geotèxtil: aïllament acústic en format de “mantes” utilitzat dins dels envans en sec. Està fet de cotó regenerat aglomerat amb fibres termofusibles. -M3 

 • Estructura

 • Estructura “hivernacle”: pilars i bigues de fusta de pi procedent d’Astúries amb segell FSC i fabricació local a Girona. - M3

 • Fusteria

 • Fusteria exterior: de fusta de pi procedent d’Astúries amb segell FSC i fabricació local a Girona. La meitat són fusteries revestides amb una capa d’alumini per fora, evitant tot tipus de manteniment. -M3

 • Fusteria interior: portes de pi melis decapades, recuperades d’enderrocs de l’Eixample. – M1

 • Proteccions solars

 • Tendall enrotllable: per a la cara sud-oest de l’hivernacle, s’obre durant les hores de sol gràcies al control domòtic.

 • Persiana alacantina: persiana exterior enrotllable de lames de fusta, típica de l’Eixample barceloní, que permet el control lumínic i el sobreescalfament. S’elabora amb fusta de pi de Sòria, certificada amb els segells PEFC i CE que procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

 • Proteccions solars

 • Tendall enrotllable: per a la cara sud-oest de l’hivernacle, s’obre durant les hores de sol gràcies al control domòtic.

 • Persiana alacantina: persiana exterior enrotllable de lames de fusta, típica de l’Eixample barceloní, que permet el control lumínic i el sobreescalfament. S’elabora amb fusta de pi de Sòria, certificada amb els segells PEFC i CE que procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Al projecte À-tic volem trobar els materials que ens permetin disposar d’un habitatge sostenible, establint els seus avantatges i els seus límits, siguin ecològics, econòmics o tècnics.

La nostra filosofia

Per disposar d’un habitatge sostenible, a projecte À-tic considerem i seleccionem els materials que ens permeten complir amb la filosofia de les 4R:

1. Reduïm! El nostre consum, perquè el més ecològic és sempre el que no posem/ comprem.

2. Reutilitzem! Donem un segon ús als productes, utilitzant plataformes online que els allarguen la vida útil. 

 

3. Reciclem! Tot i que reciclar té energia incorporada i per tant, no és la primera opció! 

I quan ja no ens queda cap altre opció, adquirim materials, això si:

 

4. Materials Renovables i Locals. Renovables perquè tenen un baix nivell de processat industrial i la majoria de l’energia associada a la seva producció prové del sol, per la qual cosa el consum d’energies no-renovables i les emissions associades es redueixen considerablement. I locals perquè minimitzem el transport de matèries primes i productes, i promovem l’ús de recursos disponibles en àmbits locals.  

Estat actual

En un habitatge convencional, acostumem a trobar materials que afecten la nostra per una banda, i tenen un alt impacte ambiental per l’altre.

 

1m² d’obra construïda té un impacte valorat en 150 litres de benzina, 1600 kWh d’energia, 500 kg d’emissions de CO2

Solucions

 

Per facilitar la tria de materials, s’han establert uns criteris de selecció dels materials. Aquests prioritzen el producte més ecològic i local possible, d’acord amb la nostra filosofia*, a més de saludable i econòmicament viable.

 • M1- Residus locals reutilitzables. Ex: portes reutilitzades, paviments hidràulics, taulons fusta (moble pica)

        

 • M2- Productes ecològics locals. Ex: pedra de Sant Vicenç

 

 • M3- Productes ecològics no locals. Ex: fusta FSC d’Astúries, argiles naturals sense additius i sorres seleccionades de Terol.

 

 • M4-  Productes reciclats o optimitzats (locals o no). Ex: porcelànic amb un 75% de reciclat.

 • Aïllaments

 • Suro natural: aïllament de sostres i parets de façana. És un material orgànic, natural, renovable, biodegradable i 100% reciclable. És un bon aïllant acústic per la seva alta densitat 105 kg/m³, però prou lleuger per carregar-lo. S’obté de l’escorça de l’alzina surera i en l’extracció l’arbre no pateix cap dany, ni es deteriora ni es tala.- M2

 • ​Panells de fibres de fusta: aïllament col·locat on anem més justos d’espai, ja que són planxes de 2cm de gruix. – M3

 • Geotèxtil: aïllament acústic en format de “mantes” utilitzat dins dels envans en sec. Està fet de cotó regenerat aglomerat amb fibres termofusibles. -M3 

 • Estructura

 • Estructura “hivernacle”: pilars i bigues de fusta de pi procedent d’Astúries amb segell FSC i fabricació local a Girona. - M3

 • Fusteria

 • Fusteria exterior: de fusta de pi procedent d’Astúries amb segell FSC i fabricació local a Girona. La meitat són fusteries revestides amb una capa d’alumini per fora, evitant tot tipus de manteniment. -M3

 • Fusteria interior: portes de pi melis decapades, recuperades d’enderrocs de l’Eixample. – M1

 • Proteccions solars

 • Proteccions solars

 • Tendall enrotllable: per a la cara sud-oest de l’hivernacle, s’obre durant les hores de sol gràcies al control domòtic.

 • Tendall enrotllable: per a la cara sud-oest de l’hivernacle, s’obre durant les hores de sol gràcies al control domòtic.

 • Persiana alacantina: persiana exterior enrotllable de lames de fusta, típica de l’Eixample barceloní, que permet el control lumínic i el sobreescalfament. S’elabora amb fusta de pi de Sòria, certificada amb els segells PEFC i CE que procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

 • Persiana alacantina: persiana exterior enrotllable de lames de fusta, típica de l’Eixample barceloní, que permet el control lumínic i el sobreescalfament. S’elabora amb fusta de pi de Sòria, certificada amb els segells PEFC i CE que procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

La nostra filosofia

Per disposar d’un habitatge sostenible, a projecte À-tic considerem i seleccionem els materials que ens permeten complir amb la filosofia de les 4R:

1. Reduïm! El nostre consum, perquè el més ecològic és sempre el que no posem/ comprem.

2. Reutilitzem! Donem un segon ús als productes, utilitzant plataformes online que els allarguen la vida útil. 

 

3. Reciclem! Tot i que reciclar té energia incorporada i per tant, no és la primera opció! 

I quan ja no ens queda cap altre opció, adquirim materials, això si:

 

4. Materials Renovables i Locals. Renovables perquè tenen un baix nivell de processat industrial i la majoria de l’energia associada a la seva producció prové del sol, per la qual cosa el consum d’energies no-renovables i les emissions associades es redueixen considerablement. I locals perquè minimitzem el transport de matèries primes i productes, i promovem l’ús de recursos disponibles en àmbits locals.  

Estat actual

En un habitatge convencional, acostumem a trobar materials que afecten la nostra per una banda, i tenen un alt impacte ambiental per l’altre.

 

1m² d’obra construïda té un impacte valorat en 150 litres de benzina, 1600 kWh d’energia, 500 kg d’emissions de CO2

Solucions

 

Per facilitar la tria de materials, s’han establert uns criteris de selecció dels materials. Aquests prioritzen el producte més ecològic i local possible, d’acord amb la nostra filosofia*, a més de saludable i econòmicament viable.

 • M1- Residus locals reutilitzables. Ex: portes reutilitzades, paviments hidràulics, taulons fusta (moble pica)

        

 • M2- Productes ecològics locals. Ex: pedra de Sant Vicenç

 

 • M3- Productes ecològics no locals. Ex: fusta FSC d’Astúries, argiles naturals sense additius i sorres seleccionades de Terol.

 

 • M4-  Productes reciclats o optimitzats (locals o no). Ex: porcelànic amb un 75% de reciclat.

 • Aïllaments

 • Suro natural: aïllament de sostres i parets de façana. És un material orgànic, natural, renovable, biodegradable i 100% reciclable. És un bon aïllant acústic per la seva alta densitat 105 kg/m³, però prou lleuger per carregar-lo. S’obté de l’escorça de l’alzina surera i en l’extracció l’arbre no pateix cap dany, ni es deteriora ni es tala.- M2

 • ​Panells de fibres de fusta: aïllament col·locat on anem més justos d’espai, ja que són planxes de 2cm de gruix. – M3

 • Estructura

 • Estructura “hivernacle”: pilars i bigues de fusta de pi procedent d’Astúries amb segell FSC i fabricació local a Girona. - M3

 • Fusteria

 • Fusteria exterior: de fusta de pi procedent d’Astúries amb segell FSC i fabricació local a Girona. La meitat són fusteries revestides amb una capa d’alumini per fora, evitant tot tipus de manteniment. -M3

 • Fusteria interior: portes de pi melis decapades, recuperades d’enderrocs de l’Eixample. – M1

 • Proteccions solars

 • Tendall enrotllable: per a la cara sud-oest de l’hivernacle, s’obre durant les hores de sol gràcies al control domòtic.

 • Persiana alacantina: persiana exterior enrotllable de lames de fusta, típica de l’Eixample barceloní, que permet el control lumínic i el sobreescalfament. S’elabora amb fusta de pi de Sòria, certificada amb els segells PEFC i CE que procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

 • Pladur ecològic: compostos per guix i fibra de cel·lulosa, obtinguda mitjançant el reciclatge de paper. És un panell amb molt bona estabilitat i alta duresa, que ofereix una alta resistència al foc, la humitat i els cops i compta amb el segell europeu CE.  Pot assolir fins a un 30% més d’aïllament acústic que les plaques convencionals. -M2

 • Taulons de pi

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

El reto

En projecte À-tic queremos encontrar los materiales que nos permitan disponer de una vivienda sostenible, estableciendo sus ventajas y sus límites, ya sean ecológicos, económicos o técnicos.

Nuestra filosofía

Para disponer de una vivienda sostenible, en projecte À-tic consideramos y seleccionamos los materiales que nos permiten cumplir con la filosofía de las 4R :

 

1. Reducimos! Nuestro consumo, porque lo más ecológico es siempre lo que no ponemos o compramos.

2. Reutilizamos! Damos un segundo uso a los productos, utilizando plataformas online que alargan su vida útil.

3. Reciclamos! Aunque reciclar tiene energía incorporada i por tanto, no es la primera opción!

 

Y solo cuando ya no nos queda otra opción, adquirimos materiales, eso sí de tipo:

4. Materiales Renovables y Locales. Renovables porque tienen un bajo nivel de procesado industrial y la mayoría de energía asociada a su producción proviene del sol, con lo cual el consumo de energías no-renovables y las emisiones asociadas se reducen considerablemente. Y locales porque minimizan el transporte de materias primes y productos, y promovemos el uso de recursos disponibles en ámbitos locales. 

Estado actual

En una vivienda convencional, acostumbramos a encontrarnos materiales que afectan nuestra salud por un lado, y tienen un alto impacto ambiental por el otro.

 

1m² de obra construida tiene un impacto valorado en 150 litros de gasolina, 1600 kWh de energía, 500 kg de emisiones de CO2.

Soluciones

Para facilitar la elección de materiales se han establecido unos criterios de selección de materiales. Éstos priorizan el producto mas ecológico y local posible de acuerdo con nuestra filosofia*, además de saludable y económicamente viable.

 • M1- Residuos locales reutilizables. Ej: puertas reutilizadas, pavimentos hidràulicos, tableros de madera (mueble pica)

        

 • M2- Productos ecológicos locales. Ej: piedra de San Vicente

 

 • M3- Productos ecológicos no locales. Ej: madera FSC d’Astúries, argilas naturales sin aditivos de Teruel.

 • M4-  Productos reciclados o optimizados (locales o no). Ej: porcelánico con un 75% de material reciclado.

 • Aislamientos

 • Corcho natural: aislamiento de techos y paredes de fachada. Es orgánico, natural, renovable, biodegradable y 100% reciclable. Es un buen aislamiento acústico por su alta densidad 105 kg/m³, pero suficientemente ligero para cargarlo. Se obtiene de la de la corteza del alcornoque y en la extracción el árbol no sufre ningún daño, ni se deteriora ni se tala.

 • Paneles de fibras de madera: aislamiento colocado donde vamos más justos de espacio, ya que son planchas de 2cm de grosor

 • Geotextil: aislamiento acústico en formato de “mantas” utilizado dentro de los tabiques secos. Está hecho de algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. -M3

 • Estructura

 • Estructura “invernadero”: pilares y vigas de madera de pino procedente de Asturias con sello FSC y fabricación local en Girona. - M3

 • Carpinteria

 • Carpintería exterior: de madera de pino procedente de Asturias con sello FSC y fabricación local en Girona. La mitad son carpinterías revestidas con una capa de aluminio por fuera, evitando todo tipo de mantenimiento. -M3

 • Carpintería interior: puertas de pino melis decapadas, recuperadas de derribos del Ensanche. – M1

 • Protecciones solares

 • Toldo enrollable: para a la cara suroeste del invernadero, se abre durante las horas de sol gracias al control domótico.

 • Persiana alicantina: persiana exterior enrollable de lamas de madera, típica del Ensanche, que permite el control lumínico y el sobrecalentamiento. Se elabora con madera de pino de Soria, certificada con los sellos PEFC y CE que procede de bosques gestionado de manera sostenible.

 • Tabiques: se utiliza subestructura de madera de pino, substituyendo los perfiles metálicos habituales.

 • Pladur ecológico: compuestos por yeso y fibra de celulosa, obtenida mediante el reciclaje de papel. Es un panel con muy buena estabilidad y alta dureza, que ofrece una alta resistencia al fuego, la humedad y los golpes y cuenta con el sello europeo CE.  Puede conseguir hasta un 30% más de aislamiento acústico que las placas convencionales. -M2

 • Tableros de pino

 • Techos

 • Pladur ecológico: se utilizan los mismos paneles que para los tabiques, pero con una densidad menor. Sin embargo, la estructura en este caso es metálica para facilitar la construcción.

 • Celenit

 • Pavimentos

 • Madera natural: de roble procedente de Francia, de 15mm para que transmita el calor del suelo radiante. M3

 • Porcelánico Inalco: el mismo que se utiliza como revestimiento (ver revestimientos)

 • Porcelánico 2. M4

 • Mosaico hidráulico: baldosas de cemento pigmentado, resistentes al paso del tiempo y tradicionales de Barcelona. Aunque no es un material “ecológico”, se ha utilizado por su fabricación artesanal, mediante un molde i una prensa hidráulica que en fija el diseño, i su producción local (a la misma ciudad).

 • Baldosas de “tova”: tierra cocida manual del Empordà - M2

 • Revestimientos

 • Encimera de Neolith: tipo de solid surface, conformada en un 100% por materiales naturales: arcilla, feldespato, sílice i óxidos de minerales naturales y siendo un 52% de les materias primas recicladas. No emite gases tóxicos al exponerse al fuego o temperaturas altas.

 • Ecoclay: mortero de arcillas naturales y arenas de Teruel, es decir, natural y de proximidad, con baja energía incorporada. Además, es higrotérmica, capaz de regular la humidad de la vivienda. M2

 • Porcelánico Inalco: baldosas de gran formato i resistencia, poco porosas y conformadas en un 50% por materiales reciclados. Con un proceso de fabricación muy “eco”, el modelo Slim, de 6mm de grosor, casi la mitad del habitual reduce todavía más su huella ecológica (transporte, fabricación etc). M4

 • Porcelànic 3. M4