top of page

Aigua

El repte

Al projecte À-tic volem aconseguir un estalvi del 40% del consum diari. Això suposa uns 16.000 litres per persona anualment.

Habitatge convencional

Logo 2.png
Gràfics_aigua_DEF_edited.jpg

*Consum mig per hab / dia (Litres)

*Consum mig per hab / dia (Litres)

Estat actual

En un habitatge estàndard barceloní (pis urbà) el consum diari mig és de 105 litres al dia/persona.  D'aquest consum, el 60%* de l’aigua es consumeix a la cambra de bany: un 35% a la dutxa i un 25% al vàter - sempre que tinguem doble descàrrega!

*Font: ajuntament de Barcelona

Solucions

Reducció de la demanda passiva

1. Recirculació: petit aparell que recondueix l’aigua de la dutxa i la pica mentre no està calenta, evitant aquesta pèrdua d’aigua diària. Amb la instal·lació d’aquest sistema s’aconsegueix estalviar fins a 10.000 litres d’aigua anualment (comptant 2 persones a l’habitatge i 30 segons per escalfar l’aigua), a més de les pèrdues energètiques que comporta llençar aigua tèbia.

2. Airejadors: per reduir el cabal d’aigua de les 3 aixetes a la meitat

3. Electrodomèstics A+++: a més de l’estalvi energètic, les rentadores i rentavaixelles amb aquesta qualificació, disposen de programes eco que permeten estalviar fins a un 50% respecte els electrodomèstics sense aquesta etiqueta.

Reciclatge d'aigües

Tenint en compte que el 40% de les aigües d’un habitatge no necessiten aigua potable (vàter, rentadora, neteja i reg) al projecte À-tic fem dos sistemes de reciclatge complementaris:

 

4. Reciclatge de l'aigua de dutxa per al vàter: s’ha dissenyat un sistema a petita escala que recull l’aigua de la dutxa i la bombeja a un dipòsit extern que substitueix la cisterna del vàter, permetent a més, guanyar espai. El sistema està controlat domòticament.

           

 

5. Reciclatge de l'aigua de pluja: S’ha disposat un dipòsit de 300 litres a la terrassa nord, que recull l’aigua de la pluja.

bottom of page