top of page

Residus

El repte

Trobar alternatives per reduir els residus generats en tot el cicle de vida de l’edifici, tant en fase d’obra com d’ús de l’habitatge, per tal de reduir el nostre impacte ambiental.

“Els residus existeixen perquè els generem nosaltres, i contaminen posant en risc la nostra salut”

Estat actual

Actualment la mitjana de residus que genera un habitant a Barcelona és de 435 kg / anuals.

Estat Actual IMG_1142 DEF.jpg

Solucions

Donat que els residus no són més que materials rebutjats, sense utilitat havent acomplert la seva missió, podem seguir la filosofia de les 3R que apliquem amb els materials*  (Reduïm! Reutilitzem! Reciclem!): sostenible

En obra:

1. REDUIR: Segur que es un residu? Tot i que partim d’un pis “buit” -buidat pels últims inquilins-, triem tot allò que encara pot tenir una segona vida, i per tant, no és un residu, buscant nous propietaris a través de plataformes online: el forn, els fogons, l’armari, el rentamans.

Armari IMG_4831.jpg
Forn IMG_4829.jpg
Fogons IMG_4830.jpg

2. REUTILITZAR: Què podem reutilitzar? Després d’un anàlisi en projecte i en obra, per veure quins materials es poden reutilitzar sense posar en perill els requeriments, seleccionem:

Arlita.jpg
  • Reblert d’arlita - M1

IMG_1437.jpg
  • ​Coberta Sandvitx - M1

3. RECICLEM: Què fem amb la resta? Els enderrocs encara es poden valoritzar, portant-los a l’abocador corresponent. Per això, cal separar-los en categories i portar-los a la deixalleria corresponent: ceràmics, inerts, metalls, formigó i fusta; separem inclús els ferratges dels mobles.

bottom of page