top of page

Aigua

En un habitatge estándar on viuen dos persones el consum diari mig es de 140 litres al día.

Consum mig per hab / dia

Consum mig per hab / dia

Mitjançant petites millores es por aconseguir un estalvi d’uns 67 Litres que representa aproximadament el 50% del consum diari o el que es el mateix un estalvi de quasi 25.000 Litres a l'any !

Un gran percentatge del consum correspon a les llars. Dins de les llars el 70% te lloc al lavabo i un 35% al Water! Moltes cisternes encara no están adaptades a la normativa espanyola que fixa la capacitat màxima en 9 litres  (norma UNE 67-001-88). A continuació podem veure alguns exemples que ens ajudaràn a aconseguir aquest repte!

Aquareturn

Amb la instalació del sistema aquareturn aconsegueix estalviar fins a 10.000 litres d’aigua a l’any (2 persones a la vivenda i 30 segons per escalfar l’aigua) a mes a mes de les perdues energètiques que comporta el llençar aigua tèbia

Com funciona?

Para activar AquaReturn, tan sólo hay que abrir y cerrar el grifo o monomando del agua caliente del lavabo donde está colocado. El electrodoméstico tiene un dispositivo que impide la salida del agua por el grifo hasta que no alcanza los 35º C. Cuando el agua ya está caliente, el electrodoméstico emite un sonido a modo de aviso. El usuario ya dispone entonces de agua caliente en todas las salidas del baño.

(Nota: si el usuario solo abriera el grifo del agua caliente pero no lo cerrara, AquaReturn se activaría de igual forma, y el agua empezaría a salir de forma automática por el grifo al estar caliente).

¿Adónde va el agua?

Al abrir el grifo del agua caliente, AquaReturn se activa, de forma que éste re-bombea el agua todavía fría hacia donde debería estar, la tubería de agua fría.

De este modo, AquaReturn crea un circuito que, utilizando únicamente las tuberías de agua caliente y fría, vuelve a introducir el agua que hubiéramos derramado, de nuevo en la caldera. Dicha agua re-circulada, irá aumentando su temperatura hasta que, finalmente, alcance su temperatura de consumo.

Se coloca de forma muy sencilla debajo del lavabo porque permite una mayor discreción estética y proximidad a la toma de corriente eléctrica, pero al haber calentado todo el circuito, desde la caldera al baño y hasta el grifo del lavabo, el resto de grifos de los sanitarios del baño disponen también de agua caliente casi inmediatamente.

Tens terrassa?

Instal·lant un dipòsit d'aigües pluvials pots arribar a recollir fins a 1.500 litres / any a la provincia de Barcelona! 

 

Aquesta aigua la pots utilitzar tant pel reg  

  1.           Aquareturn 

                 Estalvi estimat de 27 Litres (20%)

  1.           Retorn aigua per WC                      25 Litres        (19%)

  2.           Estalvi reg                                         05 Litres        (04%)

  3.           Rentadora                                        10 Litres        (08%)

 

En un habitatge estándar on viuen dos persones el consum diari mig es de 140 litres al día.

 

Amb la instalació del sistema aquareturn aconsegueix estalviar fins a 10.000 litres d’aigua a l’any (2 persones en la vivenda i 30 segons per escalfar l’aigua) a mes a mes de les perdues energètiques que comporta el llençar aigua tèbia

 

Afegin un sistema de recollida d’aigua de pluja o de reutilització d’aigua de dutxa ens podem estalviar 9.000 litres l’any, l’ estalvi pel reg que pot ser de 1.500 litres i el de la rentadora que esta al voltant dels 4.000 litres.

Estalvi estimat:

 

          Aquareturn                                      27 Litres        (20%)

          Retorn aigua per WC                      25 Litres        (19%)

          Estalvi reg                                         05 Litres        (04%)

          Rentadora                                        10 Litres        (08%)

 

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

bottom of page