top of page

Salut

Estudi geoambiental

La geobiologia és la ciència que investiga els . A les nostres llars rebem radiacions, que no es veuen, però que poden afectar-nos: és la “contaminació invisible”. Mitjançant un estudi geoambiental podem conèixer els orígens d’aquestes radiacions, la seva tipologia, perillositat i establir mesures que redueixin o en neutralitzin els efectes.

 

Així podem aconseguir que els espais on passem més temps siguin . El dormitori esdevé especialment sensible,ja que no només hi passem un terç del dia dormint, sinó que és just el moment en que el cos descansa i repara les cèl·lules.

Existeixen dos tipus de radiacions:

  • Les radiacions naturals  generen variacions al camp magnètic i elèctric del nostre entorn i poden debilitar la nostre salut. Emanen de la terra i poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies energètiques Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental. Amb el frec amb la terra generen radiacions gamma que tenen una longitud d’ona molt curta i poden travessar el formigó.

 

  • Les radiacions artificials són causades per l’acció humana i tenen suficient energia com per ionitzar la matèria i extreure electrons d’un àtom (ones microones electromagnètiques, ones d’alta freqüència o raigs X, per exemple). Vivim envoltats de radiacions artificials com les provocades per antenes de telefonia mòbil, antenes d’alta tensió, WiFi, electrodomèstics o torres elèctriques.

En construcció

bottom of page